Jongeren

Jongeren tussen 15 en 20 jaar zijn ook welkom in mijn praktijk. 

In de adolescentie komen bepaalde patronen, die in de relatie met de ouders en door fysieke en omgevingsfactoren, ontwikkeld zijn. Zo kan het zijn dat een jongere teruggetrokken is of juist heel erg naar buiten gericht. Of zich enorm verzet tegen de ouders of overdreven meegaand is.

Alles wat voor de ouders niet pluis voelt, is een signaal dat de jongere ergens mee worstelt. Het is ook een confronterende fase voor de ouders: de jongere spiegelt de door de ouders onbewust doorgegeven patronen. Voor de ouders kan het een kans zijn om eigen verborgen patronen te herkennen en er aan te werken.

Al met al is de puberteit een lastige tijd voor zowel de ouders als de jongere zelf. Vanuit de overtuiging dat de verbinding tussen ouders en jongeren belangrijk is voor alle partijen, zijn jongeren welkom in mijn praktijk. Hier kunnen ze over hun worsteling praten met iemand die buiten het gezinssysteem staat maar die wél betrokken is bij de individuele jongere. 

Het gaat om het herstel van de kwaliteit van de verbinding en dingen helder te krijgen. Veel problemen die zich in het volwassen leven voordoen hebben namelijk te maken met de kwaliteit van de hechting tussen ouders en kinderen. Door dit zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen en er iets mee te gaan doen, kan de jongere er veel baat hebben in het vinden van zijn of haar eigen, persoonlijke weg in het leven. 


Het tarief voor jongeren tussen 15 en 20 is (met of zonder ouders erbij) 65 euro, inclusief 21% btw. Een sessie duurt 75 minuten. Therapie na toestemming ouders.

Afspraak maken