06-38043915 jale.simsek@kpnmail.nl

Intervisie/Supervisie

Intervisie voor teams met name in zorg en welzijn. Hoe ga ik om met cliënten? Mensen met een andere culturele achtergrond. Inzicht in overdracht en tegenoverdracht. Ik begeleid teams op de inhoud. Waar lopen ze inhoudelijk tegenaan? Ik reik instrumenten aan waar teamleden gebruik van kunnen maken. Kosten: in overleg. Supervisie: voor mensen die in de zorg

Lees meer