06-38043915 jale.simsek@kpnmail.nl

Je doel

Met lichaamsgerichte therapie kun je onder meer het volgende realiseren:

In staat zijn om de realiteit van het leven, van jezelf met grote innerlijke openheid te nemen zoals deze is en niet hoe het zou moeten zijn: geordend en fijn verpakt.

Je herinnert je essentiële gebeurtenissen die je hebt beleefd, ook al waren deze pijnlijk en beangstigend. En je brengt de emoties die er aan gekoppeld zijn, op een gepaste wijze naar buiten. Wat betekent dat deze emoties noch volledig ontbreken noch overmatig aanwezig zijn.

Je bent in staat vertrouwen in anderen te hebben omdat je vertrouwen hebt in jezelf. Je kent je eigen zwakheden en weet dat anderen dit ook hebben.

Je weet dat voorzichtigheid in het contact met andere mensen geboden kan zijn.

Je innerlijke gezondheid komt tot uitdrukking in de vaardigheid diepere emotionele relaties aan te kunnen gaan. 

Je hebt een goede relatie met anderen omdat de relatie die je met jezelf hebt, goed is.

Je bent in staat op te merken wanneer je in bepaalde relaties contact met jezelf verliest en in staat bent om er uit te stappen.

Je kunt met je eigen seksualiteit omgaan op een manier die wederzijdse lustbeleving dient en seksuele zelfbeschikking van de andere persoon respecteert.

Gezonde seksualiteit vindt plaats in een intieme context en niet stiekem of via manipulatie.

Je bent in staat te reflecteren op eigen handelen en je bent bereid verantwoordelijkheid te dragen voor de gevolgen van je handelen en daden. Dat betekent dat noch eigen schuld geloochend wordt wanneer andere mensen onrecht is aangedaan, noch schuldgevoelens ontstaat voor wat men zelf net veroorzaakt heeft.

Zelfreflectie en het nemen van verantwoordelijkheid is voor jou mogelijk omdat je een eigen wil hebt, die zich orienteert op de waarheid zoals deze feitelijk is.

Je bent er van overtuigd dat je een eigen wil hebt, en deze mag hebben. Je verloochent net zo min dat deze vrije wil, door onbewuste psychische processen beïnvloedbaar kan zijn.

Het verlangen naar helderheid is een innerlijke behoefte die ontstaan is uit het inzicht dat onduidelijke gevoelens en gedachten voor verwarring zorgen, waar niemand mee is geholpen.

Je bent vooral eerlijk naar jezelf.

De behoefte aan waarachtigheid houdt ook in dat je interesse hebt in het bewerkstelligen van een zo helder mogelijk bewustzijn. Onder andere over de samenleving waar men deel van uitmaakt, met haar politieke, economische en historische waarheid en samenhang.

Je bent bezig met duurzame en grondige oplossingen bij conflicten en je maakt je geen illusionaire voorstellingen hoe het zou moeten zijn. Je schiet niet in makkelijke en snelle oplossingen of bij moeilijkheden en tegenslagen raak je niet totaal ontmoedigd. Je koestert realistische hoop op goede en duurzame oplossingen.

Kortom: je bent energiek en krachtig! Je voelt je vitaal en vol levensvreugde!