Intervisie/Supervisie

Intervisie voor teams met name in zorg en welzijn. Hoe ga ik om met cliënten? Mensen met een andere culturele achtergrond. Inzicht in overdracht en tegenoverdracht.

Ik begeleid teams op de inhoud. Waar lopen ze inhoudelijk tegenaan? Ik reik instrumenten aan waar teamleden gebruik van kunnen maken.

Kosten: in overleg.

Supervisie: voor mensen die in de zorg en hulpverlening zitten. Waar met mensen wordt gewerkt, ontstaat er in de verbinding een beroepsblindheid. Je blik en kijk op een cliënt kan worden beinvloed door de sfeer in je team; de organisatiecultuur waardoor je je niet vrij voelt om zo zuiver mogelijk naar mensen te kijken aan wie je hulp dient te verlenen. In Individuele sessies of in groepsverband (niet meer dan 5 mensen) kan ik je op weg helpen contact te maken met je eigen inzichten; je potentie en je visie. Je krijgt handvatten uitgereikt hoe je in het dagelijks werk, jezelf kan blijven zonder dat je uit verbinding gaat met je teamleden en de organisatie.

We lichten de 3 dimensies van uitvoering uit:

  1. uitvoerend niveau
  2. werken in een team
  3. werken in een organisatie

Kosten: in overleg

Bel of mail gerust voor informatie: 06- 38043915 of e-mail: jale.simsek@kpnmail.nl