06-38043915 jale.simsek@kpnmail.nl

Over Jale

Als kind keek ik naar grote mensen die ruzie met elkaar maakten. Vanaf de vloer keek ik naar ze en begreep niet waarom ze ruzie maakten. Want in mijn ogen hadden ze allebei gelijk! Snappen waarom ze elkaar zo naar behandelden, deed ik niet. Dat mijn moeder altijd kwaad was op mijn vader begreep ik ook niet. Hij keek wel vaak boos maar een slechte man was hij niet. Die twee kon ik niet bij elkaar brengen. De ene was mijn houvast en van de ander was ik bang. Met beiden was er geen verbinding.

Turkije
Ik ben geboren in Turkije en kwam op mijn 11e naar Nederland. Toen begreep ik nog minder waarom mensen die uit een andere cultuur kwamen, als moeilijk en als probleem werden ervaren. Wat in de ene cultuur een gewaardeerde eigenschap was, werd in de andere als onverantwoord gedrag gezien. Of een omgangsvorm die ik als liefdevol had aangeleerd leidde tot afscheiding omdat ik hiermee de ander in zijn autonomie bleek aan te tasten. Ook nu was er geen verbinding.

Leefwerelden
Ja, de leefwerelden waren anders, zoveel was me wel duidelijk. Wat ik van huis uit geleerd had werkte in Nederland niet. Maar waarom dat een probleem was, werd me niet helder. Het heeft me 30 jaar gekost om te begrijpen wat de Nederlandse samenleving inhield en welke menselijke codes hier gangbaar zijn. Snappen was één ding; deze mij eigen maken was een tweede.

Verbinding
Verbinding werd mijn weg. Bruggen bouwen, concepten ontwikkelen, leefwerelden voor elkaar zichtbaar maken, schrijven over diversiteit, verlaten van de comfort zone, het ongemak en verwarring opzoeken, veiligheid en borging ruilen voor onveiligheid en eenzaamheid. Ik ontwikkelde concepten en tools om culturen en mensen met elkaar te verbinden. De verbinding met mijzelf duurde het langste. Het was de meest pijnlijke en tegelijkertijd meest rijke weg, met veel afdwalingen als bij Roodkapje, met veel kracht en chaos als met Pipi Langkous, mijn heil zoeken door mezelf te verbergen bij de zeven dwergen zoals Sneeuwwitje.

Boeiende weg
De sterren waren mij goed gezind en ik kwam terecht bij de Bodymind Opleidingen. Het proces van het me eigen maken van de individualistische waarden en normen begon! Het is een boeiende weg geweest die me bij mezelf bracht. Een van de lagen die ik in mezelf tegenkwam was dat mijn achtergrond, de collectieve cultuur, zoveel moois in zichzelf verborg. En dat dit ook een wezenlijk deel van mij is. Maskers brokkelden af, blokkades verdwenen.

Het antwoord
Geraakt en me afvragend wat ik zou kunnen doen met de herwonnen lichamelijke en emotionele energie, kwam het antwoord. Een eigen praktijk voor lichaamsgerichte therapie en coaching!

Ik woon samen met mijn man en dochter in Amsterdam.

Zie ook www.jalesimsek.nl